Tillsammans för hållbar omställning

Dags att anmäla sig till Almedalen

Giraffpriset 2024

Social Venture Network

Ett nätverk för långsiktig hållbarhet

Långsiktig hållbarhet är ledstjärnan för Social Venture Network, SVN. Visionen är att vara den ledande mötesplatsen för utbyte av idéer och erfarenheter som gör verklig skillnad i vår resa mot ett hållbart samhälle. Medlemmar är företag, akademi, organisationer, myndigheter och privatpersoner samt studenter som vill öka fokus på ansvar för social hållbarhet, god etik, miljö samt hälsa och välbefinnande. Alla bär på en gemensam stark vilja att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som vi kan lämna vidare till våra barn.

Almedalen

Almedalsveckan 2024 arrangeras den 25/6 – 28/6. Som alltid blir det en mötesplats med intressanta företag, organisationer och inspirerande människor. SVN:s arena är öppen 25/6-27/6. Det blir som vanligt en blandning av ämnen och det blir mingel och diskussioner med fokus på omställningen till en hållbar värld genom samverkan. Även i år samverkar vi med Ekobanken.

Giraffpriset

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Seminarier

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Nyheter

Läs om det senaste från SVN

Mervärde

Nyfikenhet och öppen attityd

Låt dig inspireras

Var alltid uppdaterad i socialt ansvar/CSR och hållbarhetsfrågor. Var med på våra seminarier, utblidningar, föreläsningar och workshops.

Utveckla din affärer

Bygg nya affärsrelationer tvärs över olika branscher och verksamheter. Utveckla nya spännande affärsidéer.

Nätverka

Sprid din kunskap och få nya vinklar och perspektiv från andra. Bli en viktig kugge för hållbar utveckling och miljömässigt ansvar.

Påverka samhällsutvecklingen

Tillsammans kan vi påverka beslutsfattarei företag och organisationer kring frågor om socialt ansvar, etik och hänsyn till miljö.

Bli en förebild

Förmedla till andra det du tycker är värdefullt och viktigt. Håll ett semenarium, en föreläsningeller genomför en utvecklande wrokshop.

Giraff priset

Läs om det senaste från SVN

Giraffpriset ges till en person eller företag/organisation som stuckit ut halsen, gjort något extra modigt, som trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, CSR eller etik och där ha åstadkommit goda resultat.

Nomi­ne­ra en per­son, organisation eller ett företag till Giraffpriset

Referenser

Vad säger våra medlemar?

Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken

”SVN är ett härligt nätverk med många medlemmar som har starkt engagemang och kunskap i hållbarhetsfrågor. Vår ambition är att ta del i fler möten och evenemang eftersom det är väldigt utvecklande för hela vår organisation.”

Joakim Kaminsky, Arkitekt SAR/SMA, Kaminsky Arkitektur

”Allt för länge har arkitektur har setts som en yta, dekorationer som kan läggas till i slutet av en process, istället för att se den som ett kraftfullt verktyg som kan förbättra vår värld. Vi vill rita byggnader som gör människor lyckliga och har ett minimalt ekologiskt fotavtryck”

Leo Ekbom, marknadsdirektör, Brandt Båt

”Båtleasing, båtdelning och elbåtar är alla utmanade koncept i båtvärlden. Genom SVN och dess nätverk får vi inspiration att lösa utmaningar på nya sätt och nya kontakter som vågar säga “Ja, och!””

Richard Barrett, author, presenter, coach and president of the Barrett Academy, founder of the Barrett Values Centre

”Only by focusing on the greater good can we create the conditions which give us the opportunity to find our greatest personal success.”

Lars-Åke Lidén, VD, Golvkedjan AB

”Bra hållbarhetsarbete lönar sig. Och det blir ännu viktigare, och lönsammare,  i framtiden. SVN hjälper oss med kunskap, inspiration och viktiga erfarenheter.”